• งานจับมือ18/8/61😲😅#bnk48 #bnk48รุ่น2 #cherprangbnk48 #namneungbnk48 #noeybnk48 #punbnk48 #jennisbnk48 #bamboobnk48 #nikybnk48 #mindbnk48 #jaabnk48 #janebnk48 #tawaanbnk48 #kiamookbnk48 #junebnk48 #aombnk48 #phukkhombnk48 Source

  • งานจับมือของ18/8/61🤗🤗#bnk48 #bnk48รุ่น2 #satchanbnk48 #musicbnk48 #keawbnk48 #pupebnk48 #jibbnk48 #canbnk48 #mobilebnk48 #kornbnk48 #mioribnk48 #ornbnk48 #fondbnk48 #gygeebnk48 #khengbnk48 #newbnk48 #pandabnk48 Source