• สมุดภาพ IZ * ONE X DICON “look at my IZ” จะวางจำหน่ายในวันที่ 6 สิงหาคม 2020 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอ: ที่มา: jshowbiz