Oda Erina Lands รับบทนำใน Majimuri Gakuen New Play


0

Oda Erina สมาชิก AKB48 มีบทบาทนำในละครเวทีเรื่อง Majimuri Gakuen ละครเวทีสปินออฟของ Tausend "Majimuri Gakuen – Gaiden – Tausend" จะแสดงในงาน 17LIVE presents AKB48 15th Anniversary LIVE AKB48 Team 8 Tour Final (Kanagawa) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2021

Tausend ตัวละครของ Oda Erina เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนของ Arashigaoka Gakuen

แหล่งที่มาเดิม: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีม 8

ที่มา: jshowbiz


Like it? Share with your friends!

0
OyK48