AKB48 Cherry Bay Blaze Zambi จะสิ้นสุดการให้บริการในปี 2021


0

เกมมือถือ AKB48 AKB48 Cherry Bay Blaze จะยุติการให้บริการในวันที่ 15 มกราคม 2564 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมและบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะยุติลงในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ที่มาต้นฉบับ: เว็บไซต์ทางการของ AKB48 Cherry Bay Blaze

ที่มา: jshowbiz


Like it? Share with your friends!

0
OyK48