Kashiwagi Yuki จะประกาศใหญ่ในวันพรุ่งนี้


0

ตามทวิตเตอร์ของ Kashiwagi Yuki เธอจะประกาศครั้งใหญ่ในไลฟ์โซโล่ออนไลน์ของเธอ (ใน SHOWROOM) ในวันที่ 27 กันยายน 2020

ในที่สุดมะรืนนี้! !!
มีโซโล่ออนไลน์อยู่!
(จัดส่งที่ SHOWROOM ????)

อะไร! !! !! !!
มีประกาศจริงจัง ~ ????????????????

ฉันอยากให้คุณเห็นแน่นอน! !! ???????????? pic.twitter.com/yMy37GwsTk

ที่มา: jshowbiz


Like it? Share with your friends!

0
OyK48