Watanabe Mayu กลับมาที่ UTAGE! SP


0

Watanabe Mayu สมาชิก AKB48 จะกลับมาแสดงในรายการ TBS UTAGE! SP 3 ชั่วโมงในวันที่ 14 กันยายน 2017 เธอจะเป็นผู้ช่วย MC Nakai Masahiro อีกครั้งในรายการทีวี

รายการทีวี UTAGE! ออกอากาศตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงกันยายน 2558 และมีการแสดงพิเศษ 3 ครั้งในปี 2559 และ Watanabe Mayu เป็นผู้ช่วยในการแสดง

ที่มา: jshowbiz


Like it? Share with your friends!

0
OyK48