48G Stars รวบรวม Nagoya เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งทั่วไป


0

สมาชิกกลุ่ม AKB48 Matsui Jurina, Miyawaki Sakura, Ogino Yuka, Komiyama Haruka, Fukuoka Seina, Takino Yumiko และ Shiroma Miru ไปที่ Nagoya ในวันที่ 5 มิถุนายน 2018 เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไปของ Senbatsu World's AKB48

งานประจำปีของกลุ่ม AKB48 AKB48 การเลือกตั้งทั่วไปทั่วโลกครั้งที่ 53 จะจัดขึ้นที่ Nagoya Dome ในวันที่ 16 มิถุนายน 2018

ที่มา: jshowbiz


Like it? Share with your friends!

0
OyK48